Dyreforsikring

Hest, hund og rasekatt

Vi forsikrer hest, hund og rasekatt som dør eller må avlives på grunn av sykdom, ulykke eller av dyrevernhensyn. Forsikringen dekker også utgifter til veterinærbehandling og erstatter dyr som kommer bort.

Hester kan forsikres fra de er 9 dager gamle og inntil de fyller 18 år. Forsikringen gjelder til hesten fyller 24 år. For hund og rasekatt kan forsikring kjøpes for dyr mellom 5 uker og 6 år (9 år ved selskapsbytte). Forsikringen gjelder til dyret har fylt 10 år og gjelder i hele Europa.

Forsikringen erstatter dyr som dør eller som må avlives og dyr som blir borte. For hest kan forsikringen utvides til å dekke veterinærutgifter, mens for hund og rasekatt dekkes dette med inntil kr 20.000 per skade.

Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Våre skadeforsikringer tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.

Kontakt oss om Dyreforsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Møte