Arkivtjenester

Tjenester Pris
Fotokopiering for kunder, attester etc. - per side 10,00
Kontoutskrift/terminalutskrift i kasse per utskrift 10,00
Kopi av bilag rekvirert fra Nets - per bilag 75,00
Kopi av kontoutskrift - per mnd 75,00
Kopi av årsoppgave 75,00
Leasing - kopi av bilag/faktura 75,00
Revisjonsforespørsler - enkel 700,00
Revisjonsforespørsler - avansert 1200,00
Diverse
Tjenester Pris
Bekreftelse av aksjeinnskudd via Altinn 0,00
Lønningslister manuelle 400 + 25,00 per ansatt
Overføring mellom egne konti utført av banken 15,00
Nattsafe
Tjenester Pris
Nattsafe per pose 60,00 - 150,00
Skillemynt i egen myntpose 2,5 % av myntbeløp
Skillemynt i nattsafepose 10 % av myntbeløp
Tillegg for feil/mangler (bilag/pose) 50,00
Tillegg per 200 sedler (utover 200 sedler) 30,00
Kvittering per post 25,00
Kvittering elektronisk 5,00
Mynter, sedler og innskudd
Tjenester Pris Pris ikke kunder
Bruk av innskuddsautomat per innskudd 60,00
Bruk av innskuddsautomat per innskudd - kunder uten totalkundeforhold 150,00
Myntveksling/hylser per hylse Tilbys ikke Tilbys ikke
1kr og 5 kr 10,00
10 kr og 20 kr 15,00
Bestilling av kontanter NOK 100,00 Tilbys ikke
Innskuddsautomat - per innskudd 60,00 Tilbys ikke
Innskuddsautomat - per innskudd. Uten totalkundeforhold 150,00 Tilbys ikke
Kontantinnskudd i butikk 75,00 Tilbys ikke
Kontantuttak i butikk 10,00 Tilbys ikke